Sơn Lót Ngoại Thất Kova K-209 Kháng Kiềm

KovaK-209

2,170,000 đ

Sơn Lót Ngoại Thất Kova K-209 Kháng Kiềm là Sơn hệ nước. Trên cơ sở chất tạo màng Styrene Acrylic,sơn chịu thay đổi thời tiết rất tốt.Sản phẩm được dùng làm sơn lót kháng kiềm ngoại thất trước khi sơn phủ trang trí. Do đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn,sơn