BÌNH CHỮA CHÁY CO2 5KG-MT5 DRAGON

Liên hệ

Bình chữa cháy Dragon CO2 – MT5 (5 kg)sản phẩm chính hãng mới 100%, có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn PCCC, tem kiểm định PCCC, Giấy chứng nhận đạt chất lượng xuất xưởng, Bình chữa cháy Dragon bột BC MFZ, Bình chữa cháy Dragon khí

Bình chữa cháy Dragon CO2 – MT5 :chính hãng mới 100%

BÌNH CHỮA CHÁY CO2 5KG-MT5 DRAGON :tem kiểm định PCCC

BÌNH CHỮA CHÁY CO2 5KG-MT5 DRAGON :Giấy chứng nhận đạt chất lượng xuất xưởng