GẠCH TKG 600mmX600mm G68052
Gạch 600x600 mm

GẠCH TKG 600mmX600mm G68052

Gạch lát nền 600mm*600mm G68052
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 4 viên = 1.44m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
GẠCH TKG 600mmX600mm G68057
Gạch 600x600 mm

GẠCH TKG 600mmX600mm G68057

Gạch lát nền 600mm*600mm G68057
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 4 viên = 1.44m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
GẠCH TKG 600mmX600mm P67202N
Gạch 600x600 mm

GẠCH TKG 600mmX600mm P67202N

Gạch lát nền 600mm*600mm P67202N
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 4 viên = 1.44m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
GẠCH TKG 600mmX600mm P67206N
Gạch 600x600 mm

GẠCH TKG 600mmX600mm P67206N

Gạch lát nền 600mm*600mm P67206N
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 4 viên = 1.44m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
GẠCH TKG 800mmX800mm P87202N
Gạch 800x800mm

GẠCH TKG 800mmX800mm P87202N

Gạch lát nền 800mm*800mm P87202N
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 3 viên = 1.92m2
Đơn giá trên /m2
448 đ
GẠCH TKG 800mmX800mm P87206N
Gạch 800x800mm

GẠCH TKG 800mmX800mm P87206N

Gạch lát nền 800mm*800mm P87202N
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 3 viên = 1.92m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
GẠCH TKG 600mmX600mm P67605N
Gạch 600x600 mm

GẠCH TKG 600mmX600mm P67605N

Gạch lát nền 600mm*600mm P67605N
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 4 viên = 1.44m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
GẠCH TKG 600mmX600mm P67435N
Gạch 600x600 mm

GẠCH TKG 600mmX600mm P67435N

Gạch lát nền 600mm*600mm P67435N
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 4 viên = 1.44m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
GẠCH TKG 1000mmX1000mm P10208N
Gạch 1000x1000 mm

GẠCH TKG 1000mmX1000mm P10208N

Gạch lát nền 1000mm*1000mm P10208N
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 2 viên = 2m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
GẠCH TKG 1000mmX1000mm P10202N
Gạch 1000x1000 mm

GẠCH TKG 1000mmX1000mm P10202N

Gạch lát nền 1000mm*1000mm P10208N
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 2 viên = 2m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
GẠCH TKG 800mmX800mm P87208N
Gạch 800x800mm

GẠCH TKG 800mmX800mm P87208N

Gạch lát nền 800mm*800mm P87208N
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 3 viên = 1.92m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
GẠCH TKG 600mmX600mm G68058
Gạch 600x600 mm

GẠCH TKG 600mmX600mm G68058

Gạch lát nền 600mm*600mm G68058
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 4 viên = 1.44m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
GẠCH TKG 600mmX600mm G68054
Gạch 600x600 mm

GẠCH TKG 600mmX600mm G68054

Gạch lát nền 600mm*600mm G68054
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 4 viên = 1.44m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
GẠCH TKG 300mmX600mm G63052
Gạch 300x600 mm

GẠCH TKG 300mmX600mm G63052

Gạch lát nền 300mm*600mm G63052
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 8 viên = 1.44m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
GẠCH TKG 300mmX600mm G63118
Gạch 300x600 mm

GẠCH TKG 300mmX600mm G63118

Gạch lát nền 300mm*600mm G63118
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 8 viên = 1.44m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
GẠCH TKG 300mmX600mm G63113
Gạch 300x600 mm

GẠCH TKG 300mmX600mm G63113

Gạch lát nền 300mm*600mm G63113
Chất liệu : Đá thạch anh
Thùng 8 viên = 1.44m2
Đơn giá trên /m2
Liên hệ
Facebook
Gọi ngay: 0905084534