Bê Tông Đại Lộc Phát Tại KCN Tân Bình

Liên hệ

Công ty TNHH Đại Lộc Phát hoạt động trong lĩnh vực bê tông tươi. Trạm trộn bê tông Đại Lộc Phát gồm có 5 trạm trộn lớn được đặt tại các các địa điểm lớn ở Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh, Hồ chí minh

mác 150 10+-2 :1.170.000

mác 200 10+-2 :1.220.000

mác 250 10+-2 :1.270.000

mác 300 10+-2 :1.320.000